Informacje techniczne

Budowa lin SAG

Liny SAG zbudowane są z parzystej liczby przeciwzwitych lin stalowych okrągłosplotkowych z rdzeniem stalowym o liniowym styku drutów w splotkach na przemian prawo- i lewozwitych zawulkanizowanych na całej długości w powłoce gumowej.

W zależności od wymaganej masy jednostkowej oraz minimalnej siły zrywającej linę w całości, w produkcie zawulkanizowane są liny stalowe w ilości 2,4,6 lub 8 sztuk o średnicach od 12 mm do 24 mm o klasie wytrzymałości 1370, 1570, 1670 N/mm2. Dla wind osobowo – towarowych elementy zbudowane są z lin stalowych o średnicy 4,2 mm i klasie wytrzymałości 1770 N/mm².

 

Zakres wymiarowy lin dla wyciągów górniczych

  • masa jednostkowa od 2,5 kg/m do 22,3 kg/m,
  • szerokość liny od 60 mm do 212 mm,
  • grubość liny od 22 mm do 35 mm.

 

Opis Minimalna gwarantowana siła zrywająca Fmin[kN] dla klasy wytrzymałości Rr
Rr 1370 N/mm2 Rr 1570 N/mm2 Rr 1670 N/mm2
PARAMETRY ELEMENTÓW Z LINKAMI Ø 12
Zakres: od min. SAG 2,5 – 60 × 22/2 × 12
do maks. SAG 4,0 – 105 × 22/2 × 12
158 183 193
PARAMETRY ELEMENTÓW Z LINKAMI Ø 14
Zakres: od min. SAG 3,2 – 60 × 29/2 × 14
do maks. SAG 13,5 – 212 × 35/8 × 14
224
896
250
1000
274
1000
PARAMETRY ELEMENTÓW Z LINKAMI Ø 16
Zakres: od min. SAG 4,1 – 60 × 29/2 × 16
do maks. SAG 17,3 – 212 × 35/8 × 16
300
1200
344
1376
365
1460
PARAMETRY ELEMENTÓW Z LINKAMI Ø 18
Zakres: od min. SAG 4,5 – 60 × 29/2 × 18
do maks. SAG 19,0 – 212 × 35/8 × 18
366
1464
419
1679
446
1784
PARAMETRY ELEMENTÓW Z LINKAMI Ø 20
Zakres: od min. SAG 13,2 – 170 × 35/4 × 20
do maks. SAG 17,8 – 212 × 35/6 × 20
858
1287
984
1476
1046
1569
PARAMETRY ELEMENTÓW Z LINKAMI Ø 22
Zakres: od min. SAG 14,8 – 170 × 35/4 × 22
do maks. SAG 20,5 – 212 × 35/6 × 22
1138
1707
1302
1953
1387
2080
PARAMETRY ELEMENTÓW Z LINKAMI Ø 24
Zakres: od min. SAG 15,5 – 140 × 35/4 × 24
do maks. SAG 22,3 – 212 × 35/6 × 24
1348
2017
1494
2242
1643
2460
PARAMETRY ELEMENTÓW Z LINKAMI Ø 4,2 Minimalna gwarantowana siła zrywająca linę Fmin [kN] dla klasy wytrzymałości 1770 N/mm2
Zakres: od min SAG 0,5 – 30×10/2×4,2
do max SAG 2-102X10/8X4,2
22,6
90,4

Wersje:

  • trudnopalne- temperatura powietrza od – 25oC do + 60oC,
  • mrozoodporne- temperatura powietrza od – 45oC do + 60oC.

 

Badania i naprawa powłoki gumowej.

Lina SAG w trakcie odbioru technicznego u wytwórcy poddawana jest wzorcowemu badaniu magnetycznemu przy użyciu systemu diagnostycznego LRM.
Powłoka gumowa lin SAG gwarantuje efektywną ochronę lin stalowych w linie SAG przed korozją wywołaną szkodliwym oddziaływaniem środowiska pracy. Każde przypadkowe uszkodzenie mechaniczne powłoki gumowej powinno być w możliwie krótkim czasie naprawione. SAG Sp. z o.o. dysponuje Serwisem do napraw powłoki gumowej lin SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych.
Naprawy powłoki gumowej wykonywane są w zależności od rodzaju uszkodzenia poprzez:

  • klejenie,
  • wulkanizację (wymianę powłoki w miejscu uszkodzenia).