Krążniki gładkie

Oferowane przez nas krążniki gładkie są energooszczędne o niskich parametrach oporów toczenia. Krążniki przeznaczone są do zabudowy w przenośnikach taśmowych pracujących na powierzchni. Wykorzystywane są także do transportu urobku w podziemiach kopalń w warunkach umiarkowanego klimatu.

Nasze krążniki odpowiadają wymaganiom normy N-90/M-46601 i PN-91/M-46606.

Krążniki gładkie przeznaczone są do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, ponieważ spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/UE.

Na produkowane przez nas krążniki udzielamy gwarancji do 3 lat, co jest potwierdzeniem zastosowania wysokiej jakości łożysk i innych elementów mających wpływ na trwałość i efektywną eksploatację.