Zarząd

Od 1 kwietnia 2015r. zarząd w SAG Sp. z o.o. jest jednoosobowy.
Prezesem Zarządu jest Jerzy Gas.


Jerzy Gas

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Studia podyplomowe „Zarządzanie w gospodarce rynkowej” w Krakowskiej Szkole Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Staże zagraniczne m.in. w AFOREST EMOM W Metz (Francja)- „Ekonomia rynku i zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi”.

Przez sześć kadencji członek Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Ukończona Akademia Zarządzania Deloitte & Touche oraz szereg szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu handlu, finansów, zarządzania organizacjami, restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Pracę rozpoczął w Banku Pekao S.A. w Krakowie, następnie: Prezes Zarządu FAH Georyt S.A. w Krakowie, Dyrektor Finansowy i Zakupów w Fabryce Taśm Transporterowych STOMIL Wolbrom S.A., od 2008 roku Prezes Zarządu SAG Sp. z o.o. w Katowicach.

Od 2009 roku Radca Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie, wcześniej Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (2005-2009).

Laureat nagrody Krakowskiego Dukata i Złotego Krakowskiego Dukata Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie oraz Złotego, Platynowego i Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaczeniem Honoris Gratia oraz Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego przez Sejmik Województwa Śląskiego.

W 2021 r. odznaczony przez Prezydenta RP za zasługi dla gospodarki narodowej Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2022 roku powołany w skład Stowarzyszenia Rady Wychowanków Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

Od 2023 r. członek Rady Mecenasów Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach.