RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych
osobowych w celach marketingowych przez SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A, informacji handlowych oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty handlowej przez SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A

Zebrane dane będą przechowywane przez okres w jakim jest to konieczne do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.