Kontakt

Centrala

tel.: +48 32 255 72 60

e-mail: sag@sag.pl

Sekretariat Zarządu

tel.: +48 728 994 663

e-mail: sekretariat@sag.pl

Dział Księgowości

tel.: +48 728 994 632

e-mail: d.grela@sag.pl

Dział Handlu i Marketingu

Liny

+48 728 994 654 Marta Machura

+48 728 352 480 Jarosław Sygnat

e-mail: konstrukcje@sag.pl

Krążniki

+48 728 990 597 Józef Klęk

+48 728 990 596 Grzegorz Rogal

e-mail: konstrukcje@sag.pl


Konstrukcje

+48 728 990 597 Józef Klęk

+48 728 352 480 Jarosław Sygnat

e-mail: konstrukcje@sag.pl

Usługi

Spawanie, obróbka skrawaniem, cięcie, wiercenie

+48 728 990 597 Józef Klęk

+48 728 352 480 Jarosław Sygnat

e-mail: konstrukcje@sag.pl

Remonty

+48 728 990 597 Józef Klęk

+48 728 994 634 Patrycja Helbin

e-mail: konstrukcje@sag.plSerwis lin

+48 697 620 833 Tomasz Kokoszka

e-mail: serwis@sag.pl

Badania nieniszczące

+48 728 990 599 Dariusz Chłond

e-mail: d.chlond@sag.pl

Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju

Jarosław Mucha
+48 601 171 056

e-mail: j.mucha@sag.pl

Dyrektor Handlu i Marketingu

Dorota Małobęcka
+48 784 964 436

e-mail: d.malobecka@sag.pl

Dyrektor Finansowy- Główny Księgowy

Dorota Inglot
+48 603 830 830

e-mail: d.inglot@sag.pl

Dyrektor Zakupów

Andrzej Kaczmarski
+48 728 994 641

e-mail: a.kaczmarski@sag.pl

Formularz kontaktowy


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych
osobowych w celach marketingowych przez SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58AWyrażam zgodę na otrzymywanie od SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A, informacji handlowych oraz materiałów promocyjnych drogą elektroniczną.


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty handlowej przez SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A


Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).


Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest SAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Szopienickiej 58A


Zebrane dane będą przechowywane przez okres w jakim jest to konieczne do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze.


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.