Krążniki

Oferowane przez nas elementy przeznaczone są do zabudowy w przenośnikach taśmowych pracujących na powierzchni oraz do transportu urobku w podziemiach kopalń w warunkach klimatu umiarkowanego. Dostawa produktów do innych stref klimatycznych może być dokonana na podstawie uzgodnienia z wytwórcą. Nasze produkty odpowiadają wymaganiom normy PN-90/M-46601 i PN-91/M-46606.

Firma SAG oferuje następujące typy EKO-krążników: gładkie, odciskowe, girlandowe, pierścieniowe, tarczowe oraz kierunkowe o wymiarach: średnica zewnętrzna od 55 do 159 mm; długość do 2000 mm. Elementy te są wyposażone w uszczelnienia typu labiryntowego: typu S, typu N (z odrzutnikiem), typu F (wargowe) lub na życzenie klienta simmeringi.

Wszystkie krążniki produkowane w SAG przeznaczone są jednocześnie do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, ponieważ spełniają wymagania dyrektywy 2014/34/UE.

Na produkowane przez nas krążniki udzielamy gwarancji do 3 lat, co jest potwierdzeniem zastosowania wysokiej jakości łożysk i innych elementów mających wpływ na trwałość i efektywną eksploatację.