Zobacz, jak przebiegała produkcja członu tramwaju dla Tramwaje Śląskie S.A.