W tym roku SAG Sp. z o.o. ponownie wsparła finansowo działalność Hospicjum Cordis

oraz Fundację Ofiaruj Serce