Czy na podstawie współpracy z Prof. dr hab. inż. Józefem Hanslem (AGH Kraków) można powiedzieć, że jest to doskonały przykład jak powinna wyglądać relacja nauka – biznes?

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że dynamiczny rozwój działalności naszej firmy został zapoczątkowany przez tą nowatorską linę. Innowacyjne rozwiązania w konstrukcji lin wyrównawczych opracowane w latach 70 i 80 ubiegłego wieku w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie stanowiły rewolucję w transporcie ludzi i urobku w szybach z wykorzystaniem górniczych urządzeń wyciągowych. Zapewniły ponadprzeciętną trwałość, łatwość kontroli oraz oceny stanu technicznego, a przede wszystkim zapewniły bezpieczeństwo pracy.

Liny SAG, których średni czas pracy jest co najmniej 3-4 razy dłuższy od trwałości lin wyrównawczych stalowych, są w ocenie wielu specjalistów znaczącym międzynarodowym osiągnięciem naukowców z AGH i polskich inżynierów.

Walory techniczno- eksploatacyjne liny produkcji SAG zostały nagrodzone Złotym Medalem podczas 41 Światowej Wystawy Wynalazczości, Badań Naukowych, Innowacyjnych Technologii EUREKA’92 w Brukseli. Prawdopodobnie to najlepsza lina wyrównawcza na świecie. Potwierdzeniem prawdziwości tej tezy jest lina zabudowana 30.11.1991r. w szybie wydobywczym Janina III w Zakładzie Górniczym Janina Tauron Wydobycie S.A. w Libiążu. Lina ta, wyprodukowana według patentu PL 145595 (z zawulkanizowanymi elementami kalibrującymi), do maja 2018 roku, czyli po ponad 26 latach pracy, wykonała ok. 1.800.000 wyciągów. Rekordzistką natomiast jest lina wyrównawcza SAG „pracująca” już prawie 30 lat w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Bardzo dobre opinie o naszym wyrobie docierają z Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Wietnamu, Maroka, Ukrainy, Czech, Niemiec.

Po 32 latach doświadczeń z eksploatacji lin stalowo- gumowych, produkowanych seryjnie przez SAG Sp. z o.o. (od końca 1989r.) można stwierdzić, że wszystkie ich zalety deklarowane przez twórców zostały w pełni potwierdzone. Zastosowanie lin SAG w polskich kopalniach całkowicie wyeliminowało awarie związane ze zrywaniem się lin wyrównawczych.

Jesteśmy dumni, że lina pomysłu naukowców z AGH i wielu innych specjalistów doskonalona w procesie produkcyjno- technologicznym stanowi najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz walorów eksploatacyjnych.

Przedstawione wyżej zalety liny SAG zdecydowanie potwierdzają relacje nauki z biznesem. Dodatkowo umożliwiły prezentację osiągnieć w kraju i za granicą.