Zarząd

Od 1 kwietnia 2015r. zarząd w SAG Sp. z o.o. jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Jerzy Gas.