Działalność charytatywna

SAG Sp. z o.o. od kilku lat wspomaga finansowo organizacje pożytku publicznego, w tym m.in. Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Fundację Ofiaruj serce, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach.

Szlachetna Paczka

Firma SAG od kilku lat aktywnie bierze udział w ogólnopolskiej akcji  Szlachetna Paczka. Wspieramy rodziny w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w której znaleźli się ze względu na zdarzenia losowe.  Wspólne tworzenie paczek z prezentami, a później ich pakowanie  było dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, dlatego staramy się zachęcić Państwa do niesienia pomocy innym. Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez SAG przyczyni się do rozwoju szczytnej idei w Katowicach, na Śląsku oraz w całym kraju.

Wigilia dla ubogich i bezdomnych mieszkańców Katowic

Od wielu lat Spółka SAG jest jednym ze sponsorów Wigilii dla ubogich i bezdomnych organizowanej prze Parafię św. Anny w Katowicach – Nikiszowcu.

 

Hospicjum Cordis

Będąc pod wrażeniem trudu włożonego w budowę nowego domu hospicyjnego mieszczącego się w sąsiedztwie naszej firmy, a przede wszystkim ze względu na profesjonalną opiekę nad chorym i jego rodziną staramy się wspierać działalność Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis.

Mikołajki dla Domu Dziecka w Mysłowicach

Z wielką radością wsparliśmy finansowo akcję mikołajkową  Motocyklistów z Mysłowic, którzy założyli stroje św. Mikołaja i udali się do Domu Dziecka przy ul. Żeromskiego, by uszczęśliwić Podopiecznych placówki zebranymi i kupionymi prezentami.

Wsparliśmy działalność Fundacji, która promuje tradycję i kulturę muzyczną w środowisku pracowników KHW, mieszkańców aglomeracji śląskiej oraz wśród innych podmiotów należących do środowiska górniczego. Dzięki tym działaniom wspierane są przedsięwzięcia z dziedziny kultury i sztuki, w tym koncerty, nagrania
i wydawnictwa muzyczne.
 

Od lat wspieramy Fundację Nauka i Tradycje Górnicze przy Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie  w jej działaniach, które mają na celu propagowanie i wspieranie osiągnięć nauk górniczych w kraju i zagranicą a także upowszechnianie wiedzy o historii górnictwa jak również kultywowanie tradycji górniczych.