Polityka jakości i BHP

Polityką Jakości oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy SAG Sp. z o.o. jest dostarczanie wyrobów i świadczenie usług w sposób zapewniający satysfakcję naszym Klientom oraz bezpieczne warunki pracy.

Polityka Jakości oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest realizowana przez:

 • dostarczanie wyrobów i usług wysokiej, powtarzalnej i gwarantowanej jakości, spełniających ustalone wymagania i oczekiwania Klienta,
 • z zachowaniem terminów realizacji przy spełnieniu wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących SAG Sp. z o.o.,
 • utrzymanie i doskonalenie procesów zachodzących w SAG Sp. z o.o., uwzględniając potrzeby produkcyjne, rozwój technologii i wymagania norm,
 • określenie odpowiedzialności i uprawnień personelu uczestniczącego
 • w produkcji oraz świadczeniu usług,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników
 • i ich angażowanie oraz motywowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa
 • i higieny pracy, kreowanie kultury bezpieczeństwa oraz tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i poszanowania,
 • utrzymywanie i doskonalenie skuteczności udokumentowanego Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy EN ISO 9001:2008, oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełniającego wymagania normy PN – N – 18001:2004 oraz poddawanie ich okresowym przeglądom przez kierownictwo.

Zarząd SAG Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do prowadzenia i realizacji założeń Polityki Jakości oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Polityka Jakości oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest znana i zakomunikowana wszystkim pracownikom, a jej zasady wprowadzone w funkcjonowanie każdego stanowiska pracy.

Prezes Zarządu

Katowice, 29.03.2013 r.