Realizacje

Wszędzie tam, gdzie istnieją problemy z korozją powodującą konieczność częstych kontroli i wymian lin wyrównawczych, produkty typu SAG przewyższają liny stalowe.
Liny stalowo- gumowe typu SAG używane są w większości kopalń w Polsce. Do dnia dzisiejszego sprzedano ponad 590 sztuk tego wyrobu w Polsce, Czechach, Niemczech, Rosji, Kazachstanie, Wietnamie, na Białorusi, Ukrainie do kopalń węgla, soli, miedzi, rud żelaza, cynku i ołowiu oraz niklu.