Badania

Zgodnie z normą PN-M-46606 wszystkie krążniki przechodzą sprawdzenie:

  • wyglądu zewnętrznego
  • wymiarów
  • materiałów
  • bicia promieniowego
  • statycznego i dynamicznego oporu obracania krążnika
  • uszczelnienia łożysk
  • wyważenia dynamicznego
  • malowania i zabezpieczenia przed korozją
  • cechowania