XIV Międzynarodowa Konferencja CBiDGP

W dniach 7-9.11.2018 r. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o. zorganizowała XIV Międzynarodową Konferencję pt. „Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie”. Spółka SAG wraz z firmą WDI – Python, High Performance Wire Rope z Niemiec, zaprezentowały referat pt. „WDI – Liny stalowe o wysokich parametrach”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników Konferencji.


XXII edycja Szkoły Naukowej

W dniach 19-21.09.2018 r. przedstawiciele SAG uczestniczyli w jubileuszowej XXII edycji Szkoły Naukowej im. prof. Tadeusza Żura w Kudowie Zdroju pt. „Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego”, organizowanej cyklicznie od…

SAG Sp. z o.o. otrzymała Dyplom im. Teodora Baranowskiego

W dniu 23 listopada 2018 SAG Sp. z o.o. otrzymała Dyplom im. Teodora Baranowskiego za działanie innowacyjne w produkcji członu środkowego tramwaju z niską podłogą typu Ptb- wyposażony…