XXII edycja Szkoły Naukowej

W dniach 19-21.09.2018 r. przedstawiciele SAG uczestniczyli w jubileuszowej XXII edycji Szkoły Naukowej im. prof. Tadeusza Żura w Kudowie Zdroju pt. „Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego”, organizowanej cyklicznie od 1978 r. Jej celem jest wymiana doświadczeń dotyczących taśm przenośnikowych oraz wiedzy z zakresu szeroko rozumianego transportu taśmowego.


Konferencja w Koszycach

W dniach 18-21.09.2018 r. przedstawiciele SAG uczestniczyli w Konferencji „Rozwój, Produkcja i Użycie Lin Stalowych, Przenośników i Urządzeń Wyciągowych”, zorganizowanej przez Wydział Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii (BERG),…

blog

XIV Międzynarodowa Konferencja CBiDGP

W dniach 7-9.11.2018 r. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o. zorganizowała XIV Międzynarodową Konferencję pt. „Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie”. Spółka SAG wraz…