Konferencja w Koszycach

W dniach 18-21.09.2018 r. przedstawiciele SAG uczestniczyli w Konferencji „Rozwój, Produkcja i Użycie Lin Stalowych, Przenośników i Urządzeń Wyciągowych”, zorganizowanej przez Wydział Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii (BERG), pod auspicjami Rektora Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Podczas konferencji przedstawiono prezentację autorstwa prof. dr hab. inż. Józefa Hansla i mgr Jerzego Gasa- Prezesa Zarządu SAG Sp. z o.o. pt. „Stalowo-Gumowe Liny Wyrównawcze SAG”, która dotyczyła historii powstania i wdrożenia do produkcji płaskiej stalowo-gumowej liny wyrównawczej typu SAG.


Śniadanie biznesowe

16.11.2017 r. SAG Sp. z o.o. zorganizowała Śniadanie Biznesowe, którego celem było zapoznanie zaproszonych gości z szeroką gamą produktów i usług oferowanych prze SAG. Była to bardzo dobra…

XXII edycja Szkoły Naukowej

W dniach 19-21.09.2018 r. przedstawiciele SAG uczestniczyli w jubileuszowej XXII edycji Szkoły Naukowej im. prof. Tadeusza Żura w Kudowie Zdroju pt. „Podstawowe Problemy Transportu Przenośnikowego”, organizowanej cyklicznie od…