Jubileusz 25-lecia

28.10.2016r. odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 25-lecia SAG Sp. z o.o., podczas której został wyświetlony, specjalnie na tę okazję przygotowany, film jubileuszowy. W otwierającym to wydarzenie przemówieniu Prezes Zarządu Jerzy Gas podsumował 25 lat działalności firmy, mówił o obecnej sytuacji i wyzwaniach na przyszłość oraz o perspektywach rozwoju. Podczas imprezy zostały wręczone statuetki i dyplomy dla Kluczowych Klientów.


XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 22-24.02.2017

Udział przedstawicieli SAG w panelu Transport i dostawa z 2 referatami poświęconymi kluczowym produktom firmy- linom i krążnikom. Wystąpienie dotyczące lin powstało przy współudziale przedstawicieli SAG, AGH i…