XXV Międzynarodowe Sympozjum FTT Wisła 2017

W dniach od 1-2 czerwca 2017r. SAG uczestniczył w zorganizowanym przez Fabrykę Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. XXV Międzynarodowym Sympozjum Wisła 2017. Tematem przewodnim sympozjum była wymiana doświadczeń w rozwoju efektywności i bezpieczeństwa transportu taśmowego na bazie minionych 25 lat. SAG wystąpił z referatem, w którym zaprezentował wyniki badań pracowników naukowych Politechniki Śląskiej z Gliwic dotyczące EKO- krążników firmy SAG po 3 latach eksploatacji w KWK Mysłowice – Wesoła.