XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 22-24.02.2017

Udział przedstawicieli SAG w panelu Transport i dostawa z 2 referatami poświęconymi kluczowym produktom firmy- linom i krążnikom. Wystąpienie dotyczące lin powstało przy współudziale przedstawicieli SAG, AGH i KWK Janina- dotyczyło doświadczeń w eksploatacji liny wyrównawczej stalowo-gumowej SAG zabudowanej w szybie „Janina III” przedział skipowy i pracującej tam od 25 lat. Referat o krążnikach przygotował dr T.Opasiak z Politechniki Śląskiej na podstawie badań krążników SAG po 3 latach eksploatacji w kopalni KWK Wesoła.